Стъпка 7 Ограничения - ръчни настройки и Асистент

Динко Динев
Динко Динев
 • Обновено

ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=ddKDqEj7lRY

 


Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

 

В стъпка 7 "Ограничения" може да зададете изискванията си по повод подредбата и комбинирането на предметите в седмичните разписания на паралелките.

 

Ръчни настройки

 

Някои ограничения могат да се зададат с валидност за всички паралелки, а други се задават с валидност до конкретна паралелка.

 

1. Ограничения на ниво всички паралелки.

 

В графа "Всички' има предварително зададени две ограничения - "Без дупки" и "Взети занятия".

 

Ограничение се добавя с избор на бутон "Добави ограничение".

  

Конкретно ограничение се премахва с натискане на червеният бутон "Изтрий".

  

Ограниченията за цяла секция се премахват с бутон "Изтрий всички ограничения".

  

Ограничения, които вече са заложени в една паралелка, може да се приложат в друга с бутон "Копирай ограничения".

 

 1. Изберете паралелката, в която искате да приложите ограничения от друга паралелка.
 2. Натиснете бутон "Копирай ограничения".
 3. В падащото меню изберете паралелката, от която искате да копирате ограничения.
 4. Генераторът ще зададе единствено ограниченията, приложими за паралелката, в която поставяте ограничения.

  

2. Ограничение "Без дупки".

  

 • При прилагането на това ограничение генераторът ще заложи плътно едно след друго занятията в разписанията.

 

Пример: Ако за деня трябва да се разпределят 5 занятия, генераторът ще ги заложи последователно от 1. до 5. час.

 

 • Ако това ограничение не се заложи, е възможно в някои дни от седмицата да се получат разписания със свободни часове.

 

Пример: Ако за деня трябва да се разпределят 5 занятия, а дневния режим в паралелката разполага със 6 часа.

 

Резултат: Резултатът може да е разписание със свободен трети или четвърти час или който и да е от заложените 6 в дневния режим.

 

3. Ограничение "Взети часове".

  

 • При приложението на това ограничение генераторът ще бъде задължен да изгради разписания, в които в посочения учебен час задължително да има разпределено занятие. За хомогенно структурирано разписание е достатъчно да се посочи задължително взет 1. час.

  

4. Ограничение "Равен брой занятия".

  

 • При приложението на това ограничение генераторът ще се опита да генерира разписания с равен брой занятия във всеки ден.

 

Пример: В разписанията да има разпределени занятия до 6. час във всеки ден от седмицата.

  

 • Това ограничение е зададено с препоръчителен характер, което намалява риска за постигане на конфликт при изграждането на седмични разписания, но въпреки това генераторът ще се опита да го уважи в паралелките, в които това е възможно.

 

5. Ограничение "Свободни часове".

  

 • При приложението на това ограничение генераторът ще генерира разписания, в които посочения час ще е винаги свободен, т.е. в него няма причислено занятие. Това ограничение може да се зададе и на ниво конкретна паралелка.

 

Пример: В паралелките трябва да се провеждат занятия до 6. час, а днвения режим на паралелката разполага със 7 часа.

 

В този казус прилагаме това ограничение, ако в стъпка 4 Режими е пропуснато да се за забрани за ползване час 7. в дневните режими на паралелките.

 

6. Ограничения на ниво паралелка

 

За да зададете ограничение за конкретна паралелка, трябва да изберете секцията с името ѝ.

  

7. Ограничение "Максимален брой занятия".

  

Прилагане на ограничението за една предметна група.

 

 • При прилагане на ограничение за една предметна група, генераторът ще ограничи появяването ѝ в разписанието до определен брой пъти.

 

Пример: Обикновено така приложено ограничението се задава за предмет "Математика"

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Максимален брой занятия".
 4. В ред "Макс. бр. занятия дневно (приложено вкупом)" задайте стойност 1, защото това е максималният брой занятия по Математика ООП, които желаете да се появяват на ден в разписанието.
 5. Отбележете групата на "Математика" ООП.
 6. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В седмичното разписание на 1А клас в 4 различни дни от седмицата ще има разпределено по 1 занятие по Математика ООП, защото хорариумът за седмица на Математика ООП е 4 занятия.

  

Прилагане на ограничението за повече от една предметна група.

 

 • При избор на 2 или повече предметни групи в рамките на ограничение "Максимален брой занятия" освен, че се задава колко занятия да се провеждат на ден, се задава и рестрикцията занятията на маркираните предметни групи да не се провеждат в един и същи ден.

 

Пример: В паралелка 1А в 4 дни от седмицата да има по 1 занятие по Математика ООП, а в петия ден да има заложено занятие по Математика ИУЧ.

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Максимален брой занятия".
 4. В ред "Макс. бр. занятия дневно (приложено вкупом)" задайте стойност 1, защото това е максималния брой занятия по Математика ООП, които желаете да се появяват на ден в разписанието. Хорариумът на предмет Математика ИУЧ е 1 занятие за седмица.
 5. Отбележете групите на "Математика ООП" и "Математика ИУЧ".
 6. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В седмичното разписание на 1А клас в 4 различни дни от седмицата ще има разпределено по 1 занятие по Математика ООП, защото хорариумът за седмица на "Математика ООП" е 4 занятия, а в петия ден ще има разпределено занятие по "Математика ИУЧ".

  

8. Ограничение "Блок занятия".

 

 

 • При прилагане на това ограничение генераторът ще се опита да изгради разписание, в което занятията на посочена предметна група ще се преподават в блок от последователно подредени учебни часове.

 

Най-често блоковете се състоят от 2 последнователни учебни часа.

 

Пример: Изискването е занятията на предмет "Изобразително изкуство ООП" да се появяват в седмичното разписание на паралелка 1А клас като блок от 2 последователни часа.

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение'.
 3. Изберете ограничение "Блок занятия".
 4. В ред "Мин. бр. занятия в един блок (приложено вкупом)" задайте стойност 2, защото блокът трябва да се състои от минимално 2 часа.
 5. В ред "Макс. бр. занятия в един блок (приложено вкупом)" задайте стойност 2, защото блокът трябва да се състои от максимум 2 последователни часа.
 6. Отбележете групата на предмет "Изобразително изкуство ООП".
 7. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В един ден от седмицата в разписанието на паралелката ще има разпределен блок от 2 последователни учебни часа по "Изобразително изкуство ООП".

  

Пример: В разписанията често предмет "БЕЛ ООП" се залага в някои дни като блок от 2 последователни часа, а в някои дни се провежда само едно занятие.

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение 'Блок занятия'.
 4. В ред "Мин. бр. занятия в един блок (приложено вкупом)" задайте стойност 1, защото в седмичното разписание трябва да се появява минимално 1 час за деня.
 5. В ред "Макс. бр. занятия в един блок (приложено вкупом) "задайте стойност 2, защото блокът трябва да се състои от максимум 2 последователни часа.
 6. Отбележете групата на предмет "БЕЛ ООП".
 7. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В разписанието на паралелката в 2 дни ще има блок занятия "БЕЛ ООП", а в 3 дни ще има по едно занятие. Това е така, защото хорариумът на "БЕЛ ООП" е 7 часа за седмица.

  

Пример: В паралелка 5А желаем да доразпределим остатъка от хорариума от 7 часа на "БЕЛ ООП", от който позициите на 2 от занятията му са отбелязани като задължително взети в понеделник 2. и 3. час в стъпка 4 "Режими". Остатъчен хорариум 5 занятия.

  

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Блок занятия".
 4. В ред 'Мин. бр. занятия в един блок (приложено вкупом)" задайте стойност 1, защото в седмичното разписание трябва да се появява минимално 1 час за деня.
 5. В ред "Макс. бр. занятия в един блок (приложено вкупом)' задайте стойност 2, защото блокът трябва да се състои от максимум 2 последователни часа.
 6. Отбележете групата на предмет "БЕЛ ООП".
 7. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В Понеделник в разписанието на 5А клас ще има блок занятия "БЕЛ ООП' във втори и трети час, ще има блок занятие и в друг ден от седмицата, а в оставащите 3 занятията по "БЕЛ ООП" ще са по 1 на ден.

  

9. Ограничение "Слети занятия".

  

 • Това ограничение се прилага, когато желаем занятията на две групи да се провеждат по едно и също време.

 

Обикновено това са занятията по "Компютърно моделиране ООП" или "Информационни технологии ООП".

 

Пример: В паралелка 5А клас едното занятие в групите по "Компютърно моделиране ООП' при госпожа Найденова и госпожа Иванова трябва да се провежда в един и същи ден, в един и същи учебен час.

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Слети занятия".
 4. Изберете групите по "Компютърно моделиране ООП" на отделните преподавателки.
 5. Натиснете бутон "Запази".

  

Това ограничение е от полза и в случаите, когато сме пропуснали да дефинираме сборна група в Дневник.

 

Пример: По предмет "Религия" е сформирана сборна група от учениците от 3А и 4А клас, но тази сборна група е пропусната да се добави в модул Дневник.

 

 1. Изберете паралелка .
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Слети занятия".
 4. Изберете паралелка .
 5. В Търсене изпишете предмет "Религия".
 6. Изберете предметните групи за всяка паралелка.
 7. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: Предметът "Религия"ще се проведе в един и същи ден и учебен час и в двете паралелки 3А и 4А клас от господин Петков.

  

10. Ограничение "Незастъпени занятия".

 • Това ограничение се задава в случаите, когато занятията на конкретни предметни групи не бива да се провеждат по едно и също време въпреки, че са обвързани с различни паралелки и преподаватели.

 

Пример: Училището разполага само с един кабинет по музика, който има капацитет една паралелка. За да избегнем ситуация в разписанието на 5А първи час в Понеделник да има Музика и в разписанието на останалите паралелки да се получи така, прилагаме ограничение "Незастъпени занятия".

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Незастъпени занятия".
 4. Изберете останалите паралелки.
 5. В Търсене изпишете предмет "Музика".
 6. Изберете предметните групи за всяка паралелка.
 7. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В разписанията на паралелките няма да има застъпващи се часове по "Музика ООП".

  

11. Ограничение "Задължително взет ден".

  

 • При задаване на това ограничение генераторът е задължен да постави занятията на избран предмет поне веднъж в посочения ден.

 

Пример: В паралелка 5А желаем задължително в ден Петък да се провежда занятие по предмет "Математика ИУЧ".

 

 1. Изберете паралелка.
 2. Изберете бутон "Добави ограничение".
 3. Изберете ограничение "Задължително взет ден".
 4. Изберете ден Петък.
 5. Изберете предметната група на "Математика ИУЧ".
 6. Натиснете бутон "Запази".

 

Резултат: В седмичното разприсание на паралелка 5А клас в Петък ще има заложено занятие по "Математика ИУЧ".

  

12. Ограничения върху графиците на учителите

 

Съветваме Ви да започнете постепенно прилагане на тези ограничения, когато сте на финален етап при изграждането на подходящ за училището шаблон. В противен случай ще предизвикате конфликти между графиците и взаимовръзките им в много ранен етап, което не е препоръчително и усложнява работата Ви.

 

 • Ограниченията могат да се задават с валидност за графиците на всички учители или за всеки преподавател поотделно.

 

 

13. Ограничение "Без дупки".

 

 

 • При прилагането на това ограничение генераторът ще се постарае да изгради графици на преподавателите или на конкретен преподавател без свободни часове в тях.

 

14. Ограничение "Равен брой занятия".

  

 • При прилагането на това ограничение генераторът ще се опита да изгради графици с равен брой часове в дните от седмицата.

 

15. Ограничение "Максимален брой дупки".

  

 • При прилагането на това ограничение генераторът ще се опита да спази броя зададени в ограничението свободни часове на ниво всички преподаватели или на ниво конкретен преподавател.

 

 1. Изберете преподавател или графа "Всички".
 2. Изберете бутон "Добави ограничение'.
 3. Изберете ограничение "Максимален брой дупки".
 4. В ред 'Макс. бр. дупки дневно" задайте желаната стойност.
 5. Натиснете бутон 'Запази'.

  

Асистент

 

Асистентът прави анализ на историческите данни в разписанията на паралелките за последните 2 учебни години. На базата на тези данни идентифицира тенденции на разположението на предметите в разписанията на отделните паралелки и задава ограничения съобразно тях.

 

1. Кликнете бутон "Асистент".

 

 • Бутон "Асистент" може да се избере на ниво всички паралелки или на ниво конкретна паралелка.

  

 • Когато бутон "Асистент" бъде натиснат в графата на паралелка, той прилага ограничения единствено в рамките на самата паралелка.

  

 • Когато бутон "Асистент' бъде натиснат в графа 'Всички', той прилага ограничения във всички паралелки.

  

 • При работа с "Асистент" можете свободно да нанасяте и ръчни корекции по ограниченията.

 

Асистентът задава ограничения единствено на ниво паралелка или всички паралелки. Той не задава ограничение на ниво учители.

 

2. Направете проверка, нанесете корекции, ако е необходимо и при готовност натиснете бутон "Запази и завърши".

 

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.