Как да използвам шаблон за седмично разписание?

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

 Генериран шаблон можете да приложите единствено за срокът, който сте задали при създаването му и в седмиците, в които няма налично седмично разписание.

1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”.


2. Изберете бутон “Използвай” на реда на конкретния шаблон, в графа “Операции” на таблицата. Бутонът е видим и при отварянето на шаблона.


3. В стъпка 1 "ПАРАЛЕКИ" отбележете паралелките, в които желаете да приложите избраният шаблон.


4. Натиснете бутон "Запази и премини".


5. В стъпка 2 "СЕДМИЦИ" изберете паралелката и конкретните седмици, в които искате да приложите шаблонът.


6. Натиснете бутон "Запази и завърши" след като сте направили прилагането в женалите паралелки и седмици.

Можете да прилагате шаблон многократно при положение, че в посочените от Вас седмици няма зададено седмично разписание.

Готово!

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.