Как да създам такса

Sevil Zeleva
Sevil Zeleva
  • Обновено

Това ръководство е валидно за директор, зам.-директор, системен администратор, счетоводител, касиер и домакин.

 

1. Навигирайте до модул "Такси" и изберете "Всички такси".
2. Кликнете на бутон "Добави".

 

 

3. Въведете необходимите данни.

 

 

3.1 В полето категория изберете от категориите, които сте създали.
Тук е описано как да създадете категория. 

Screenshot 2024-02-14 at 11.06.27.png


4. Кликнете на бутон "Запази и премини".

 

 

5. На стъпка 2 "Схеми" може да дефинирате различни схеми на плащане, като попълните полетата.

 

 

5.1 В полето "Дружество" изберете към кое дружество е таксата от тези, които сте създали.
Тук е описано как да създадете дружество.

Screenshot 2024-02-14 at 14.09.32.png

 

 

5.2 В полето "Данък" може да изберете кой данък да бъде добавен към схемата на тази такса. Как да добавите данък, можете да видите тук.

Screenshot 2024-02-14 at 14.12.48.png

 

5.3 В полето "Брой вноски" въведете броя на вноските за съответната схема. Системата сама ще раздели таксата на броя вноски.

 

 

5.4 Въведете дата на първа и последна вноска. В полетата "краен срок" може допълнително да редактирате датата на всяка вноска.
5.5 В полето "Отстъпка" може да изберете коя отстъпка да бъде приложена към схемата на тази такса. Системата, прилага избраната отстъпка върху броя вноски. 
Как да създадете отстъпка, може да видите тук.

Screenshot 2024-02-14 at 14.28.08.png

 

5.6 В полето "Доплащане" може да изберете кое от дефинираните от вас доплащания да бъде приложено към схемата. Системата прилага избраното доплащане върху броя вноски. 
Как да създадете доплащане, може да видите тук.

 

Screenshot 2024-02-14 at 14.36.41.png

 

 

6. Може да създадете различни схеми за плащане към съответната такса. За тази цел кликнете на бутон "Добави схема".

 

 

7. За да изтриете създадена схема кликнете на бутон "Премахни схема". 

 

 

8. Когато сте готови с данните за тази стъпка, кликнете на бутон "Запази и премини".

 

 

9. Кликнете на бутон "Добави" и маркирайте учениците, които трябва да заплатят съответната такса.

 

 

 

10. За всеки ученик може индивидуално да изберете схемата, по която да бъде извършено неговото плащане. 

Screenshot 2024-02-14 at 15.28.36.png

 

 

11. Кликнете на бутон "Запази и премини".

 

 

12. Кликнете на бутон "Добави" за да добавите стипендия за ученик/ученици.

 

 

 

12.1 Изберете вида стипендия и маркирайте учениците, които ще я получат.
Тук може да видите стъпките за създаване на стипендия.

 

 

 

12.2. Кликнете на бутон "Запази". 

 

 

13. Когато сте готови, кликнете на бутон "Запази и премини".

 

 

14. На стъпка 5 "Резюме" може да видите информация за начина на плащане за всеки ученик.

 

 

 

15. Кликнете на бутон "Запази и премини", за да запазите създадената такса. 

 

 

16. Готово. Успешно добавихте такса.

 

 

 

17. Имате възможност да редактирате или изтривате създадена такса, докато не е направено плащане по нея. 

 

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.