Книга за решения на педагогическия съвет

Sevil Zeleva
Sevil Zeleva
  • Обновено

Това ръководство е валидно за директор, заместник-директор, системен администратор и секретар. 


Видимост до книгата имат целият педагогически и непадагогически персонал. 


Директор, заместник-директор, системен администратор имат право да администрират книгата (да въведат секретар и членове на педагогическия съвет).

 

1. Навигирайте до модул "Деловодсво" и изберете "Книга за решения на педагогическия съвет".

 

 

 

2. Кликнете на бутон "Администрирай". 

 

 

 

3. Изберете "Секретар" и въведете "Длъжност" и "Номер на заповед". Може да добавите повече от един секретар. 

 

 

 

4. Изберете "Членовете на педагогическия съвет" и въведете "Длъжност". По подразбиране в полето длъжност зареждаме ролята на потребителя в Школо. 

 

 

 

5. Кликнете на бутон "Запази".

 

 

 

6. Кликнете на бутон "Добави", за да добавите "Решение".

Това може да бъде направено от директор, заместник-директор и лицето, посочено за секретар.

 

 

 

7. Въведете "Номер", "Дата" и "Вид на протокола".

 

 

 

8. Въведете данните за взето решение. Има възможност да добавяте повече от един "Отговорник".

 

 

 

9. Изберете бутон "Добави", за да добавите повече от едно решение. 

 

 

 

10. Кликнете на бутон "Запази".

 

 

 

11. Готово. Протоколът е добавен.

 

 

 

12. Имате възможност да редактирате или изтриете протокол.

 

 

 

13. Кликнете върху бутон "PDF", за да генерирате PDF формат на книгата.

 

 

 

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.