Стъпка 2 Паралелки - ръчни настройки и Асистент

Динко Динев
Динко Динев
 • Обновено


ТУК МОЖЕ ДА ВИДИТЕ И ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ https://www.youtube.com/watch?v=D9e_SFHoI30

Внимание! Шаблони за седмични разписания могат да генерират  системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

В стъпка 2 Паралелки изберете паралелките и режимите, които желаете да включите в генерирането на шаблона.

Ръчни настройки

1. В графа "Паралелка" посочете за кои паралелки желаете да генерирате седмично разписание.

 • Това може да направите вкупом за всички паралелки или да посочите конкретни такива.

Съветваме Ви първо да генерирате шаблон за основните паралелки и след това по желание да генерирате шаблон за ЦДО групите, за да избегнете конфликт на ниво режим на ученик.2. В падащите менюта "Изберете дневен режим" задайте дневните режими на паралелките.

 • За да приложите един и същи дневен режим за всички паралеки е необходимо да го зададете от най-горното меню.


 • Индивидуалните дневени режими за всяка паралелка се задават като в конкретното подменю "Изберете дневен режим" на реда на паралелката посочим конкретен дневен режим.


3. След като сте готови с избора си натиснете бутон "Запази и премини".С Асистент

1. Натиснете бутон "Асистент". • При натискане на бутон "Асистент", той ще селектира всички основни паралелки. ЦДО групите няма да бъдат избрани, за да се избегне конфликт на ниво график на ученик.


 • При генериране на шаблон за 1. срок Асистентът има следната логика при задаване на дневни режими:
 1. Ако има зададен само един дневен режим валиден за цялото училище, Асистентът ще зададе него в подменютата "Изберете дневен режим" на паралелките.
 2. При генериране на първи шаблон, в случаите, в които училището ползва различни дневни режими в паралелките, тези режими трябва да се въведат ръчно от създателя на шаблона. При следващи генерирания на шаблони, Асистентът ще зададе автоматично дневните режими, които са били зададени в предишните шаблони.

 • При генериране на шаблон за 2. срок Асистентът има следната логика при задаване на дневни режими:
 1. Ако има зададен само един дневен режим валиден за цялото училище, Асистентът ще зададе него в подменютата "Изберете дневен режим" на паралелките.
 2. Ако в училището се ползват различни дневни режими, Асистентът ще зададе тези, които са били посочвани в седмичните разписания на паралелките в 1. срок.


2. Направете проверка, нанесете корекции, ако е необходимо и при готовност натиснете бутон "Запази и премини".

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.