Как се изчислява общият успех в дипломата за средно образование

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Това ръководствто се отнася за профилирани и професионални паралелки.

Целта на ръководството е да разясни как платофмората изчислява средният успех в дипломата за средно образование, в съответствие с чл. 31 от Наредба 11. Формира се от следните компоненти:

1. СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (Раздел А)

2. СРЕДЕН УСПЕХ ОТ ИЗБИРАЕМИТЕ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (Раздел Б)

 

Формулата за изчисляване на общия успех в диплома за средно образование може да видите на следващата картинка:

 

Среден успех 3-44 потрет-01.png

 

На примера даден по-долу може да видите, кои предмети към кой раздел приспадат:

Раздел А (в зелено на картинката), който се базира на средноаритметичното от годишните оценките по задължителните предметите (Български език и литература, Чужд език, Математика, Гражданско образование и Физическо възпитание и спорт), изучавани в 11-ти и 12-ти клас. 

Раздел Б (в синьо на картинката), формиран от средноаритметичното от годишните оценките по избираемите предметите, на картинката са оградени в сини правогълници (всички останали предмети, които включва дипломата, но без оценките от техните модули.), изучавани  11-ти и 12-ти клас. Те са различни в зависимост от профила/професията на паралелката, в която е ученикът.

 

2-01.png

Беше ли полезна тази статия?

4 от 5 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.