Как да създам и отпечатам дубликат на ученически документ

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

1. Навигирайте до модул "Деловодство" и изберете "Дубликати на документи"

2. Кликнете върху бутона "Добави", за да създадете документ.

3. Изберете тип документ и ученик, на който желаете да генерирате документ.

Най-често ученикът, на когото желаете да издадете дубликат на документ не присъства в списъка с ученици, затова в това поле дадохме възможност да изпишете директно ЕГН-то на ученика.

4. Попълнете необходимите данни за документа и запазете.

5. Когато документът е създаден, той се намира на първо място в списъка с документи. Кликнето върху него, за да го отворите.

6. Кликнете върху бутона "Бланка МОН" и изберете година на бланката върху която ще принтирате.

7. При необходимост можете да въведете отместване. Клинете на бутон "Потвърди"

8. Документът се е свалил локално на вашето устройство. Можете да принтирате.

9. След разпечатване на документа върху бланка МОН, трябва да сканирате и прикачите "лице" и "гръб" на документа.

10. За да генерирате експортен файл, който да импортирате в НЕИСПУО кликнете върху бутон "Експорт за НЕИСПУО"

В случай че имате нужда от насоки за качването на експорта в НЕИСПУО, вижте това ръководство:
https://www.shkolo.bg/blog/eksport-za-neispuo/

11. Готово. Можете да импортирате генерирания файл в НЕИСПУО.

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.