Синхронизиране на групи с НЕИСПУО

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

1. Навигирайте до модул "Администрация" и кликнете на "МОН"

2. Кликнете на бутон " Синхронизиране на групи"

3. Изберете паралелка, от изброените паралелки с несинхронизирани групи. Натиснете бутон "Запази и премини".

4. За всяка група от Школо изберете с коя група от НЕИСПУО трябва да бъде синрхонизирана

4.1 Групата, която е оцветена в червен цвят, все още не е обвързана с група от Неиспуо

4.2 Изберете с коя група от Неиспуо желаете да направите сихронизация, като внимавате името на предмета и вида подготовка да са едни и същи

4.3 След като сте избрали предмет от падащия списък, кликнете на бутон "Запази и премини"

При липса на идентична група е необходимо да я създадете в Образец 1 или да посочете най-близката възможна. При избора, моля, внимавайте за вида подготовка.

5. Проверете дали това е желаната от вас синхронизация и натиснете бутон "Запази и премини"

6. Готово, синхронизацията на групите е осъществена.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.