Как да кача оценки от минали години в НЕИСПУО

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

1. Навигирайте до модул "справки"


2. Изберете справка "Оценки от минали години"3. Изберете година, за която да генерирате
4. Натиснете "Експорт за НЕИСПУО"5. Отидете в НЕИСПУО, модул "Деца и ученици" и изберете "Импортиране на оценки"
6. Качете генерирания файл и изберете учебна година7. Натиснете “Импортиране” 


8. Готово!9. Ако няма валидационни грешки, данните ще се импортират успешно и директно ще се заредят в ЛОД-овете на учениците

10. Възможно е в НЕИСПУО да се появят следните валидационни грешки:


Необходимо е да натиснете бутон "Валидиране"

10.1 Несъвпадение в предметите

  • Кликнете на "Виж детайли от валидацията"


  • Сортирайте само “невалидните”


  • Маркирайте предметите, за които има грешка


  • Натиснете “Корекция на грешки за предмет”


  • Намерете правилния предмет в НЕИСПУО


  • Натиснете “Подмени” за всеки един от предметите


  • Експортирайте файла и го качете в НЕИСПУО10.2 Възможно е да има проблем при липсващи в НЕИСПУО ученици или при такива със сгрешен идентификатор (ЕГН/ЛНЧ/Друго). В тази ситуация или трябва да запишете ученика в НЕИСПУО, или да промените идентификатора му в платформата, която използвате10.3 Ако в експортния файл фигурира предмет, който не трябва да бъде експортиран и няма как да бъде закачен към предмет в НЕИСПУО, може да го премахнете от списъка. За целта маркирайте съответния предмет и натиснете “Премахване на избраните”. Генерирайте файла отново и го качете повторно в НЕИСПУО10.4 "Випускът не може да бъде определен" - в тази ситуация НЕИСПУО не откриват този ученик в институцията за съответната година и не знаят в кой клас да го разпределят.
Това се получава и, когато ученикът вече не е във вашата институция в тази учебна година. Докато от НЕИСПУО не отстранят този проблем, съветват да премахвате тези записи.

10.5 "Кодът по НЕИСПУО се различава от този в името на файла" - необходимо е да сигнализирате на НЕИСПУО за този проблем

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.