Как да напиша коментар към шаблон?

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено


Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администраторидиректорите и заместник-директорите.


Тази функционалност е полезна в случаите когато към шаблон искаме да си запишем детайл, който да се вземе предвид при дублиране или специфична характеристика за шаблона, която ще ни е ориентир при следващи генерирания или дублирания.

1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”.2. В таблицата с шаблони изберете името на шаблона, към който желаете да въведете коментар.3. Поставете курсура си в полето предназначено за въвеждане на текст в ред "Коментар" и въведете желания текст. След това натиснете синият бутон представляващ отметка.4. В таблицата с шаблони, тези с поставен коментар към тях се визуализират с иконка "балонче" преди имената им. Когато поставите показалеца на мишката върху иконката се появява и тексът на коментара.5. Можете да изтриете коментар като отворите шаблона чрез избор на името му, изтриете с помощта на клавиатурата текстът въведен в полето за коментар и натиснете синият бутон представляващ отметка. Иконката сигнализираща, че към шаблона има оставен коментар ще изчезне.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.