Как да генерирам само валидациите на шаблон?

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено


Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

 

Тази функционалност е полезна в ситуациите, в които сме направили по-сложна комбинация от ограничения или сме задали доста ограничения в графиците на преподавателите и преди да генерираме цялостно шаблон, искаме да се уверим, че желаните от нас рестрикции няма да доведат до конфликт.

 

1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”.

  

2. Натиснете бутон “Нов шаблон”.

  

3.  В стъпка №1 ДАННИ въведете име на шаблона и за кой срок е. Оставете позицията на плъзгащият се бутон "Изпълни само валидациите" в позиция "Да". След това натиснете бутон "Запази и премини".

  

4. В стъпка №2 ПАРАЛЕЛКИ изберете за кои паралелки желаете да генерирате шаблон, като поставите тикче на редовете на самите паралелки. Задайте и дневен режим ако няма предварително отбелазян. След това натиснете бутон "Запази и премини".

  

5. В стъпка №3 ГРУПИ включете/изключете желаните групи по предметите и направете желаните корекции по техния брой часове в седмицата. След това натиснете бутон "Запази и премини".

  

6. В стъпка №4 РЕЖИМИ можете да “заключите” времевия период и ден от седмицата, в който даден предмет да се появява в седмичното разписание. След това натиснете бутон “Запази и премни”.

  

7. В стъпка №5 СТАИ разпределете паралелките и групите в помещенията в училището ако изпилзвате помещения. След това натиснете бутон “Запази и премини”.

  

8. В стъпка №6 УЧИТЕЛИ при желание задайте свободни часове на преподаватели посочвайки имената им и маркирайки в червено свободните им часове в дневния режим. След това натиснете бутон "Запази и премини".

  

9. В стъпка №7 ОГРАНИЧЕНИЯ задайте необходимите ограничения и натиснете бутин "Запази и звърши".

  

10. Шблонът с генерирани валидации се появява в таблицата с шаблони. Ако ограниченията не са предизвикали конфликт, шаблонът приема статус "Успешна валидация". Може да прегледате генерираните валидации като изберете името на шблона.

 

* Основните данни и валидациите на шаблони с постигнат конфликт също могат да бъдат преглеждани.

 

11. Шаблонът съдържа две графи- Основни данни и Ограничения.

  

  • В графа Основни данни, освен да разгледате данните за генериране на шаблона, можете да запишете и коментар към него.

  

  • В графа Ограничения можете да разгледате ограниченията, които са зададени на ниво всички паралелки или конкретна паралелка. Също така можете да генерирате шаблон, който в последствие да се приложи в желаните паралелки с бутон "Генерирай", да дублирате шаблона в случай, че желаете да нанесете корекции с бутон "Дублирай" или да изтриете шаблона с бутон "Изтрий".

  

12. Ако сте решили да генерирате напълно шаблон съдържащ само валидации, той се появява в таблицата с всички генерирани шаблони.

 

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.