Справка "Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години"

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Справката може да бъде генерирана от системни администратори, директори и заместник-директори.

 

За сметка на републиканския бюджет се осигуряват всички лица, навършили 18-години, които продължават образованието си в училища, създадени по реда на Закона за народната просвета, когато учат редовно. В Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) не е дадена легална дефиниция на израза "ако учат редовно" като такова определение липсва, както в Закона за народната просвета (ЗНП), така и в правилника за прилагането му (ППЗНП).Поради това, за редовно обучение следва да се счита всяка форма на училищно образование, регламентирана в ЗНП и в ППЗНП. Формите на обучение според чл. 31 от ЗНП са дневна, вечерна, задочна, кореспондентска, индивидуална, самостоятелна и дистанционна.

 

1. Генериране.

 

1.1. Навигирайте до меню "Справки".

 

 

 

1.2. Натиснете бутон "Нова справка".

 

 

 

1.3. Изберете справка "Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години".

 

 

 

1.4. Изберете за кой календарен месец желаете да генерирате справка и натиснете бутон "Запази и премини".

 

 

 

1.5. С тикче и "Да", отбележете учениците, които трябва да бъдат включени в справката.

 

Предполага се, че първоначалното генериране на справката съдържа коректни данни, следователно по подразбиране типът данни е отбелязан със статус "Редовни".

 

 

 

1.6. Когато сте готови с избора си натиснете бутон "Генерирай справка".

 

 

 

1.7. Генерираната справка разполага с бутон "Експорт за НАП", който генерира справката във формат съвместим със системата на НАП.

 

В генерираната справка освен основната информация разполагате и с:

 

  • Брой записи- броя ученици включени в справката.
  • Бутон Excel- с него можете да генерирате стравката е excel форма

 

 

 

2. Генериране на коригиращи данни.

 

В случаите когато сме подали грешни данни към НАП можете да подадете коригирана справка за въпросния месец като отново генерирате справката със същия брой ученици, като за тези с грешна информация трябва да смените типа данни.

 

  • Примерен казус за тип данни "Корекция":

 

Подали сме данни за даден ученик, но той е пропуснал да ни информира, че през този месец е започнал работа и ще се осигурява от работодателя си.

 

  • Примерен казус за тип данни "Заличаване":

 

Подали сме данно за ученик, който се осигурява от НОИ например т.е. данните му не трябва да фигурират в справката ни.

 

2.1. Навигирайте до меню "Справки".

 

 

2.2. Натиснете бутон "Нова справка".

 


 

2.3. Изберете справка "Здравно осигуряване на ученици, навършили 18 години".

 

 

 

2.4. Изберете месеца, за който сте подали грешни данни и натиснете бутон "Запази и премини".

 

 

 

2.5. Отново изберете всички ученици, които са фигурирали в предната справка за месеца, а за сгрешените посочете необходимите коригиращи данни.

 

 

 

2.6. Когато сте готови с избора си натиснете бутон "Генерирай справка".

 

 

 

2.7. В генерираната справка учениците с предишно подадени грешни данни ще се появят със съответните коригиращи кодове. Изберете бутон "Експорт за НАП" и след това я изпратете до тях.

 

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.