Преминаване в нова учебна година и въвеждане на данни за Образец № 1

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено


1. Преминаване в нова учебна година

1.1 Преминаването в нова учебна година е достъпно от: модул Администрация> Образец №1> бутон "Нова учебна година".1.2 Прехвърлянето на данни в нова учебна година се осъществява в три стъпки.
Първата от тях е: "Учители". На тази стъпка се визуализира целият училищен персонал. Може да маркирате всички потребители наведнъж като сложите тикче в първото поле.

* Ако от списъка има учител, който (по различни причини) няма да фигурира в училището, премахнете тикчето до името му.

* Ако към момента на преминаването в нова учебна година прехвърлите учител, който впоследствие напусне училището, в новата учебна година ще имате възможност да изтриете профила.1.3 На втората стъпка "Паралелки" отново може да отбележите всички от списъка за прехвърлянето им в нова учебна година.

С прехвърлянето на паралелки, автоматично се прехвърлят и учениците от тях, а също и класните ръководители. Когато преминете в следващата учебна година, може да отразите корекции.

* Ако училището е основно не прехвърляйте седмите класове в новата учебна година
* За останалите училища за седмокласниците има два варианта:

  • да прехвърлите паралелките седми клас в новата учебна година и след това ръчно да заличите учениците, които няма да фигурират в класа https://www.shkolo.bg/blog/pupil-erase/

  • да не прехвърляте паралелката в новата учебна година, като след това създадете нова паралелка в новата учебна година https://www.shkolo.bg/blog/dobavyane-na-paralelka/ и добавите учениците, които остават в училището. Тези ученици може да бъдат намерени в: Администрация> Потребители> От филтрите избирате "Без роля"1.4 Третата стъпка "Други" включва дневните режими, които са въведени в дневника до момента. При отбелязване на "Да", всички ще се прехвърлят в новата учебна година.2. Добавяне на нови ученици и учители в новата учебна година


На този етап Ви съветваме да изчакате с въвеждането на нови потребители в дневника. Екипът ни е в постоянна комуникация с МОН и с техния екип разработчици, като се очаква скоро да има пълна яснота, относно синхронизацията между двете системи. Съображенията ни се основават на предотвратяване на двойна работа от Ваша страна.

* Ако решите да добавите потребители в платформата, може да го направите по следния начин:

- Добавяне на ученик: https://www.shkolo.bg/blog/kak-da-dobavya-nov-uchenik/

- Добавяне на учител: https://www.shkolo.bg/blog/dobavyane-uchitel/3. Новости в профилите на учители, ученици и родители

Новодобавените полета в профилите на различните роли потребители се основава на нормативните изисквания за необходимите реквизити за Образец 1.3.1 Профил на ученик

  • Роля> Допълнителни данни
  • Роля > Подпомагане3.2 Профил на родител

Новодобавеното поле в профила на родител е свързано с характеристиката на средата или така наречената "Работна карта"


3.3 Профил на учител

Новодобавените полета в профила на учител са в няколко категории: "Трудов стаж", "Допълнителни данни", "Длъжност", "Образование"Важно: Попълнената информация в полетата е взета от последните качени образци в Школо

  • Роля> "Длъжност"При отблязване на полето "Педагогически персонал" на "Да" се появяват допълнителни полета, които са свързани със Задължителната норма преподавателска работа (ЗНПР).

Важно е тук да се отблежи, че при въвеждане на полетата "Минимална ЗНПР" и "Индивидуална ЗНПР" всички останали ще се попълнят автоматично след като се добави и учебния план с разпределението на часове и предмети.


* Информацията относно ЗНПР ще бъде достъпна и като отделна справка, която ще отразява данните от профилите на всички преподаватели.4. Учебен план


В системата са добавени всички нормативни типови и рамкови учебни планове като те директно могат да се използват или да се модифицират. Достъпни са от: модул Администрация> Учебни планове.4.1 Добавяне на нов учебен план


4.1.1 Може да добавите изцяло нов учебен план от бутон "Добави"
4.2 Конфигурация на съществуващ учебен план


4.2.1 Изберете план от списъка, който е най-приложим за Вашето училище. Съдържанието на всеки един учебен план е достъпно, след като кликнете на името от списъка и след това на "План".4.2.2 След като направите избор, кликнете на бутон "Дублирай" в горния десен ъгъл.

* Ако няма нужда от редакция, можете директно да използвате учебния план и да го качите с натискането на бутон "Използвай".4.2.3 При дублиране на учебния план може да зададете име по Ваша преценка и да отбележите нивото на видимост4.2.4 Премахнете класовете, които не фигурират в училището. Ако има клас, който не съществува в учебния план, може да го добавите с опцията "Добави клас".4.2.5 Премахването на предмети се осъществява с червения минус бутон, а добавянето на нови със зеления плюс бутон.4.2.6 При добавяне на нов предмет за класа, трябва да отблежите от падащото меню вида подготовка. Списъка с всички абревиатури и пълните наименования са достъпни от инфо бутона в самата колона "Вид подготовка". Изисква се и ръчно въвеждане на хорариум по седмици.4.2.7 В последната колона "Чужд език" отбележете предметите, които се изучават на чужд език.4.2.8 Когато нанесете учебния план за всички класове, изберете бутона "Запази" в горния десен ъгъл.4.2.9 След като сте запазили учебния план, системата Ви връща на стъпката с всички учебни планове. В полето за търсене може да въведете името на добавения от Вас.

4.2.10 Когато го отворите, кликнете на бутона "Използвай".

4.2.11 Посочете клас и паралелка/и

4.2.12 На стъпката "Предмети и учители" посочете учител за всеки предмет

* Ако за даден предмет липсва преподавател от списъка е необходимо да добавите този предмет в профила на един или повече учители4.2.13 Ако класът е разделен на групи, може да ги отбележите със зеления бутон "+" като сложите тип "Частична". По същия начин се отбелязва и ИФО групата.4.2.14 Отбележете учениците, които фигурират в групите.4.2.15 Когато разпределите учителите и предметите, изберете бутона "Завърши"4.2.16 Готово- Успешно качихте учебния план в класа!


4.3 Въвеждане норматив на предмет

4.3.1 Навигирайте до модул Администрация> Паралелки и изберете паралелката, в която има качен учебен план
4.3.2 Изберете бутон "Редактирай" и след това "Групи".4.3.3 В колоната "Норматив" въведете от падащото меню, или напишете ръчно, норматива на всеки предметБеше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.