Как да дублирам шаблон за седмично разписание?

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Внимание: до тази функционалност имат достъп системните администраторидиректорите и заместник-директорите.

При дублиране се запазват всички настройки и ограничения, които сме задали в шаблона, който дублираме и в процесът на дублиране можем да ги манипулираме.

Имайте предвид, че при дублиране на успешно генериран шаблон и промяна по режимите или ограниченията, не се запазва предишната подредба на седмичното разписание в паралелките, която е налична в стария шаблон.

Шаблон дублираме обикновено, но и не само в следните ситуации :

  • Когато при генериране сме достигнали до противоречие и системата извежда грешка.

В този случай чрез дублиране можем да направим по-задълбочен анализ на зададените ограничения и настройки и да отстраним противоречието.

  • Имаме вече успешно генериран шаблон, но наш колега ни сигнализира, че в конкретен ден или конкретни часове няма да може да преподава.

В тази ситуация при дублиране може да нанесем корекции в режима на учителя.


1. Навигирайте до модул “Администрация” и изберете подменю “Шаблони”.


2. Изберете бутон "Дублирай"  на реда на конкретния шаблон, в графа “Операции” на таблицата. Бутонът е видим и при отварянето на шаблона.


3. В стъпка 1 "ДАННИ" можете да коригирате името на шаблона- за кой срок ще се прилага и да направите синхронизация с друг успешно генериран шаблон. След това натиснете бутон "Запази и премини".


4. В стъпка 2 "ПАРАЛЕЛКИ" при необходимост можете да включите или изключите паралелки и да зададете нови дневни режими. След това натиснете бутон "Запази и премини".


5. В стъпка 3 "ГРУПИ" можете да нанесете желаните кореции: да включите или изключите предметни гупи в паралелки или да промените седмичния им хорариум. След нанесените корекции натиснете бутон "Запази и премини".


6. В стъпка "РЕЖИМИ" при необходимост направете корекции по заключванията на предмети в конкретни времеви слотове. След това натиснете бутон "Запази и премини".


7. В стъпка 5 "СТАИ" направете промени по стаите или ги изключете напълно ако желаете по-бързо генериране на новия шаблон. След това натиснете бутон "Запази и премини".


8. В стъпка 6 "УЧИТЕЛИ" въведете желаните ограничения в графиците на преподавателите. След това натиснете бутон "Запази и премини".


9. В стъпка 7 "ОГРАНИЧЕНИЯ" при необходимост премахнете или добавете ограничения. След това натиснете бутон "Запази и завърши".


Готово!

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.