Попълване на секция "Резултати" за учениците в ПГ и от 1-ви до 3-ти клас

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Това ръководство важи за класни ръководители и администратори.

 

В секция "Резултати" на дневника, се нанасят годишният успех, ООП, РП, ДО резултатите както и номерът и датата на удостоверението за завършен клас от начален етап на учениците от първи до трети клас.

Подготвителни групи:

Освен годишния успех, колонките за способностите в началото и края на годината, добавихме и опция за вписване на готовността на детето за постъпване в 1-ви клас. Това е реквизит на удостоверението за задължително предучилищно образование (3-19) и при попълване, се зарежда автоматично при създаването на документа за ученика в Школо. Обърнете внимание, че това не е реквизит на дневника и не се изпраща към НЕИСПУО.Вписване на "Резултати" за 1-ви клас:

 

1. Навигирайте до модул "Дневник" и изберете съответния клас

За класните ръководители това е "Мой клас"

 

2. Изберете раздел "Резултати"

 

 

3. Натиснете "Редактирай"

 

4. Нанесете данните за ученикът и натиснете бутон "Запази".

 

Вмъкната е и кратка информация за начина на попълване на различните полета и опциите, с които платформата разполага.

 

 

5. Готово!

 


Въведеният тук "Годишен успех" се зарежда автоматично при създаване на удостоверение за завършен първи клас (3-21).

Вписване на "Резултати" за 2-ри и 3-ти клас:

Тук разликата идва от това, че вече имаме годишни оценки за учениците и чрез бутон Зареди от секция "Оценки", можем автоматично да изтеглим данните въведени за съответния ученик от "Дневник" -> "Оценки".

 

 

При изготвяне на Удостоверение за завършен клас от начален етап (3-23) в Школо,
информацията за оценките се прехвърля автоматично от дневника.

В генерирания (pdf) дневник, който се изготвя в края на учебната година и качвате в НЕИСПУО, резултатите се визуализират по следния начин:

 

Беше ли полезна тази статия?

5 от 5 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.