Как да добавим помещения

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

До тази функционалност имат достъп системните администратори, директорите, заместник-директорите, счетоводителите, домакините и касиерите.

1.Навигирайте до модул “Склад” и натиснете бутон “Помещения”.

2. Натиснете бутон “Добави”.

3. Добавете име, тип и етаж на помещението.

В полето “Описание” можете да добавите пояснителен текст.

3.1. При необходимост посочете капацитет ученици и капацитет паралелни занятия за помещенията от тип Класна стая, Учебен кабинет и Физкултурен салон.

Тази информация е необходима за генериране на шаблони за седмично разписание.

3.2. В графа "Паралелки"обвържете помещението с конкретни паралелки и предметни групи.

  • Класна стая- автоматично се обвързва с всички предметни групи с изключение на групите на ФВС и спортните дейности.
  • Физкуптирен салон- автоматично се обвързва с предметните групи на ФВС и спортни дейности на посочените от Вас паралелки.
  • Учебен кабинет- ръчно обвързване на предметни групи от посочените от Вас паралелки. Натиснете бутонът в грфа "Изберете групи" и посочете желаните групи. Пример: Ако обвързвате паралелка с кабинет по музика трябва да изберете предметна група Музика (ООП). След това натиснете бутон "Запази".

4. Натиснете бутон “Запази” ако не искате да добавяте още помещения за момента

5. Ако желаете да добавяте още помещения  натиснете бутона “Запази и добави”.

Системата  ще ви препрати в полето за задаване на основни данни за  новото помещение.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.