Добавяне на дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Внимание: това ръководство важи само за администратори, заместник - директори и директори!

Дневникът за подкрепа е конфиденциален поради чувствителността на информацията и доверителните взаимоотношения между специалиста и учениците. Информацията от дневника е видима само за системните администратори, зам. директор и директора, но не е видима за останалите педагогически специалисти, учители, родители и деца.

1. Добавяне на задължителна учителска роля

На всички с роля "ресурсен учител" и "педагогически съветник" (психолозите и логопедите включително), добавете роля на учител по предмет "Подкрепа за личностно развитие".

Тук можете да си припомните как се добавя роля: https://www.shkolo.bg/blog/dobavi-rolya-potrebitel/

2. Навигирайте до Aдминистрация - Паралелки

3. Кликнете на " Добави"

4. Попълнете данните

Задължително трябва да изберете правилния тип дневник! Изборът на клас и паралелка са съвсем фиктивни - каквото и да посочите, ще можете да добавите ученици от всички паралелки!

5. Запазете промените

За класен ръководител въведете името на специалиста, за когото създавате дневника.

От падащото меню ще получите имената само на потребителите, които имат роля "учител" с маркиран предмет "Подкрепа за личностно развитие"!

6. Създайте дневен режим

  1. Отидете в Администрация - Дневни режими

2. Изберете "Добави режим за ДПЛР"

3. Задайте режима и запазете промените

7.Готово!

По-долу можете да разгледате статията за персонализиране на ДПЛР от специалистите, които ще извършват тази дейност.

https://www.shkolo.bg/blog/personalizirane-dplr/

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.