Как да редактирам Дневник на ИФО

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Внимание: това ръководство важи само за администратори!

Този дневник се генерира автоматично от Образец 1. Ако се наложи да добавите такъв по време на учебната година, следвайте стъпките тук: https://www.shkolo.bg/blog/ifo/

За да редактирате дневника, например при липса на учебен предмет, следвайте стъпките, посочени по-долу.

1. Навигирайте до модул "Администрация" и изберете "Паралелки"

2. Изберете основната паралелка, от която е даденият ученик

3. Кликнете на "Редактирай"

4. Изберете "Предмети и учители"

5. Добавете учебния предмет

6. Запазете промените

7. Отново влезте в редакция на паралелката, но този път изберете "Групи"

8. Добавете група по съответния предмет

9. Не забравяйте да отбележите типа на групата като ИФО, както и да изберете съответния ученик

Възможно е даденият предмет и ИФО група вече да са били добавени, но да не се визуализират в дневника на ученика.

10. Навигирайте до модул"Администрация" и изберете паралелки. Този път влезте в паралелката ИФО

Най-лесно ще намерите паралеката, използвайки търсачката

11. Кликнете на "Редактирай"

12. Натиснете "Запази и премини"

13. Липсващият предмет излиза в зелено. Запазете промените

14. Отново запазете

15. Готово!

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.