Как да добавя ученик от КФО

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Това ръководство важи за системни администратори и директори.

В някои паралелки има деца, които по някои предмети се обучават по индивидуален учебен план, който е различен от този на съучениците им в паралелката. Ето как може да ги обособите и да им добавите седмично разписание.

1. Навигирайте до модул "Администрация", изберете меню "Паралелки"

Натиснете синия бутон за "Редакция" на паралелката, в която е ученикът.

2. Изберете секция "Групи" и натиснете бутона "Добави група"

3.  Изберете тип "ИФО" и предмет и я озаглавете КФО за по-голяма прегледност

4. Изберете ученик

5. Добавете необходимите групи и натиснете "Запази"

ВНИМАНИЕ: Направете по две групи (една за класа, една за КФО ученика) за всички предмети, в които детето от КФО няма да присъства, като изключите конкретното дете.

Това е необходимо, за да може да създадете разписание и за занятията в паралелката, без в тях да присъства КФО ученика.

6. Въведете седмично разписание за основната паралелка, което е съобразено и с КФО учениците.

Може да си припомните целия процес за добавяне на разписание, в което е описано и добавянето на часове разделени на групи тук: https://www.shkolo.bg/blog/dobavyane-uchebna-programa/

Пример за разписание на клас, в който има КФО ученик.

Ако в последствие детето с КФО се наложи да премине в индивидуална форма, може да реализирате това следвайки указанията зададени в линкът: https://www.shkolo.bg/blog/ifo/ . След това не забравяйте да редактирате седмичното разписание и на основната паралелка като посочите групите, в които не присъства съответният ученик от датата, от която той/те преминава в ИФО форма до края на съответния учебен срок.

Ако в последствие комбинираната форма на обучение при съответното дете отпадне, отново трябва да се направи корекция на седмичното разписание на основната паралелка, като се посочва пълната бройка на децата в паралелката, т.е. бройката на децата заедно с детето, което до момента е било с КФО. Разписанието отново се редактира от момента на отпадане на КФО на даденото дете до края на съответния учебен срок.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.