Как да добавя учителско отсъствие с един заместник

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Внимание: това ръководство важи само за администратори!

1.Навигирайте до модул "Лекторски часове" и изберете "Всички отсъствия"

2. Кликнете на бутон "Добави"

3. Изберете отсъстващия преподавател и запазете

4. Изберете срок и причина за отсъствието и отново запазете

4.1 При създаване на учителско отсъствие, може да се посочат номер и дата на заповедта за отсъствие.

5. Изберете един заместващ и кликнете на "Завърши"

6. Изберете заместващия

В случай, че заместващия е зает, дори за един от часовете, той ще излиза в червено, но това не пречи да го изберете

7. Ако заместващият не е специалист, трябва да изберете "Гражданско образование"

8. Запазете промените

9. Готово! Учителското отсъствие е добавено успешно

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.