Среден успех на учениците в класа (срочен или годишен)

Динко Динев
Динко Динев
  • Обновено

Внимание: Платформата позволява въвеждане на дробни стойности за срочни оценки. Възможно е в калкулацията да има включена такава. При справка "Среден успех" или разпечатване на дневника, като резултат ще се извеждат закръглените стойности, които се взимат предвид в традиционното изчисляване на успеха.

1. От модул "Статистики" изберете секция "Справки"

2. Кликнете върху "Нова справка"

3. Изберете справка "Среден успех"

4. Въведете обхвата на справката

5. Справката е генерирана :)

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.